Bezoek van de MR!

SocialSchools

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen vrijdag heeft de MR alle groepen bezocht. Er werden smartgames en leuke speelmaterialen uitgedeeld! Zie de foto’s voor een impressie.

Bericht vanuit de MR:
Als medezeggenschapsraad mogen wij als afgevaardigden van leerkrachten en ouders meedenken, adviseren en instemmen met schoolzaken. Dit doen wij graag samen met u en de kinderen!
Afzonderlijk van andere schoolgelden bestaat er een gelabeld MR budget dat we hebben gereserveerd voor onze doelen. Dit jaar hebben we het MR budget kunnen inzetten om het meedenken in de school te bevorderen. De MR heeft alle klassen gevraagd om ook mee te denken met de school. Het kader was: bedenk met elkaar iets voor de hele klas dat ook echt past bij de school. De klassen hebben vervolgens allerlei spelletjes met elkaar uitgezocht die ze samen kunnen spelen. Hierbij waren ook veel uitdagende smartgames. Bij de kleuters hebben we de juffen mee laten stemmen. Zij wisten wel wat er leefde en wat de kinderen leuk zouden vinden. De kleuters kregen ‘Bilibo’s voor de gym en in de klas. Met de frisse kleuren en grappige vormen dagen ze uit tot spel.
We hopen volgend jaar de kinderen weer uit te kunnen dagen om mee te denken om samen te werken aan een school waar je leert en waar je stem telt.

Groeten namens de MR.

NB:
Ook u bent welkom om mee te denken om onze school nog beter en mooier te maken! Mail ons: wingerdklimop_mr@pcpobr.nl