• Juf Michelle van der Poel

    ma - vr

Welkom bij groep 5A
Wij zijn een gezellige groep met 25 enthousiaste, vrolijke kinderen en juf. Er wordt hard gewerkt in onze groep. De kinderen zijn enthousiast om nieuwe dingen te leren, maar kunnen ook goed met elkaar spelen.
Bij De vreedzame School leren we dat iedereen erbij hoort. We hebben afspraken gemaakt met elkaar ‘zo doen wij het in groep 5’. We leren hoe we met elkaar omgaan en hoe we conflicten moeten oplossen.

Wat doen we allemaal?
We hebben taal, spelling, rekenen, Engels, nieuwsbegrip/begrijpend lezen, gym, lezen, godsdienst, muziek, beeldende vorming (we werken met de methode Laat maar zien) en nog veel meer. Hieronder leest u kort wat we allemaal doen.

Snappet
We werken met Snappet. We rekenen, maken spellingsopdrachten en doen nieuwsbegrip op een tablet.

Een rekenles met Snappet:
Na de klassikale instructie, gaan kinderen zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Deze opdrachten worden via Snappet getoond. Daar worden ook de antwoorden ingevoerd, waarna het programma direct aangeeft of het antwoord goed of fout is. Voor het uitrekenen van een som of bedenken van een oplossing gebruiken we nog steeds een kladblaadje of wisbordje. Snappet werkt adaptief. Dat betekent dat het niveau van de opdrachten aansluit bij het niveau van het kind en dat het kind het leerdoel van de les op zijn eigen niveau kan behalen. Bij kinderen die goed zijn in rekenen, worden de sommen steeds iets moeilijker, terwijl zwakkere rekenaars langer op hetzelfde niveau blijven oefenen. Tijdens het zelfstandig werken loopt de leerkracht rond om vragen bij de kinderen te beantwoorden. Daarnaast kan de leerkracht digitaal zien of een kind een bepaalde som fout gemaakt heeft. Hierdoor kan een leerkracht tijdens de les fouten met kinderen verbeteren en individuele instructie geven. Kinderen die dezelfde som fout doen, kunnen een groepsinstructie krijgen. We kijken ook altijd even naar de relevante fout, dit is een som die de meeste kinderen fout hebben gemaakt. We vinden het belangrijk dat we leren van onze fouten.

Faqta
Onze wereldoriëntatie methode Faqta:
Faqta heeft een methode ontwikkeld gebaseerd op ontdekkend en onderzoekend leren waarin een persoonlijke leeromgeving voor kinderen met video een grote rol speelt, ondersteund door zogenaamde ‘doe-boekjes’ waar kinderen uitgedaagd worden om te werken aan de 'vaardigheden voor de 21e eeuw'. Onderscheidend daarbij is de nieuwe wijze waarop deze methode leerlingen in het basisonderwijs wil laten leren: zelfstandig, explorerend, onderzoekend en coöperatief. Faqta concentreert zich op de vakken die bij wereldoriëntatie horen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Daar heeft Faqta zelf nog wat domeinen aan toegevoegd zoals burgerschap, wetenschap, talentontwikkeling en kunst & cultuur.

Rekenen
Met rekenen gaan we dit jaar in groep 5 met de volgende doelen aan de slag:
* Plus- en minsommen tot 1000.
* Tafel van 7, 8 en 9 worden geleerd. We leren dit jaar ook hoe je handig grote tafels uit kunt rekenen: 6 x 14, 5 x 30, 9 x 43 enz. De tafels die we in groep 4 hebben geleerd, herhalen we het hele jaar nog. Daarnaast gaan we beginnen met deelsommen. Hierdoor is het erg belangrijk dat de kinderen de tafels goed kennen.
* Klokkijken analoog en digitaal. We leren de kwartieren, 5 voor, 5 over enz. Ook hoe lang iets duurt.
* Meten en wegen komt aan bod. We leren km en kg. We gaan de maten toepassen bij het uitrekenen van de omtrek en de oppervlakte.

Taal
Met Staal Taal komen verschillende thema’s aan de orde dit jaar. Zie ook de bijlage onderaan deze pagina.
Ziekenhuis
Nacht
Eskimo’s
Dierentuin
Geld
Noodweer
Draaien
Geheimen.

Spelling
Met Staal Spelling gaan we verder met de verschillende spellingsregels. U kunt deze zien op de regelkaart spelling. Zie de bijlage onderaan deze pagina.

Praatmaatjes
Elke maandag krijgen de kinderen in de groep een nieuw praatmaatje. Met dit maatje werken ze de hele week samen en daarna wisselen we weer. Werken met praatmaatjes heeft een groot sociaal effect, maar ook een leereffect. Werken met praatmaatjes zorgt er voor dat de kinderen meer met elkaar praten, discussiëren, vragen beantwoorden, leren van elkaar en beter worden.

Spelend leren
Regelmatig doen we korte spelletjes om op een actieve en leuke manier te leren. Zo hebben we de tafel battle, een rad van Fortuin met daarop alle doelen van spelling en rekenen en spelen we bommetje met de categorieën van spelling. De kinderen zijn met deze spellen altijd erg betrokken.