• Meester André Deunhouwer

  ma - do

 • Juf Esther 't Jong

  vr

 • Juf Carla Coenen

  Onderwijsassistent ma - di

 • Juf Annet van Waardenburg

  Ondersteuning do

Wij zijn groep 7a: een gezellig groep met 26 kinderen, 1 meester en 2 juffen.

In onze groep wordt er hard gewerkt, zijn we enthousiast, werken we samen en hebben we plezier. De leerlingen worden uitgedaagd en aan het einde van het schooljaar zijn er veel nieuwe dingen geleerd. 

Zo kan het zijn dat de kinderen thuiskomen en vertellen dat we het bij rekenen gehad hebben over breuken, procenten, kommagetallen, oppervlakte of inhoud. Of vertellen ze interessante dingen die ze ontdekt hebben tijdens de lessen van Faqta (wereldoriëntatie).

Met taal vergroten de kinderen hun woordenschat en maken aan het einde van het thema een bepaald product. Zo maken we aan het einde van het eerste thema een stripverhaal waarbij we letten op de uiterlijke kenmerken. Met spelling oefenen we veel met het schrijven van woorden en gaan we verder met de werkwoorden, woordsoorten en zinsdelen. 

Daarnaast krijgen de kinderen begrijpend lezen aan de hand van Nieuwsbegrip. Aan het einde van elke week hebben wij 26 experts over een bepaald onderwerp uit het actuele nieuws. Wij lezen de tekst en maken de vragen die over de tekst gaan.
Alle middagen starten we eerst met stillezen.

Op maandag en vrijdag hebben we gym. Het is fijn om tijdens de gymlessen te bewegen en samen te werken. 

Daarnaast hebben we ook nog tijd voor de vreedzame school, Engels, godsdienst, schrijven, muziek/drama, beeldende vorming en nog veel meer. 

In groep 7 krijgen de kinderen ook huiswerk mee naar huis. Zo leren ze om te plannen en zijn ze voorbereid op het voortgezet onderwijs. 

Groeten meester André en juf Esther.