• Meester Marcel van der Wiel

    ma - wo - do - vr

  • Meester Mark van Eijl

    ma - di

  • Juf Annet van Waardenburg

    Ondersteuning di

Groep 8 is een bijzonder jaar!

We gaan zorgen dat de kinderen klaar zijn voor de volgende stap; het voortgezet onderwijs. Op de Wingerd leren kinderen voor ‘t leven...Dus naast de ‘echte’ leervakken leren de kinderen ook sociale vaardigheden, samenwerken, zelfstandig werken, plannen, reflecteren en alles over democratisch burgerschap. Ze leren wie ze zelf zijn ten opzichte van de ander en het ultieme doel is dat ieder kind met een reëel en positief zelfbeeld en zelfvertrouwen onze school verlaat.

We werken met ‘Snappet’ voor rekenen, spelling en begrijpend lezen. Leerlingen verwerken de opdrachten op hun eigen chromebook. Ook werken we met de methode ‘Faqta’. Dit is een geïntegreerde methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, natuur en wetenschap. Ieder blok werken de kinderen thematisch aan diverse vakken, maar er staat altijd één vak centraal. Ze leren ontwerpen, stellen van eigen onderzoeksvragen, maken verslagen, folders en werkstukken, presenteren aan elkaar en benaderen het thema vanuit diverse invalshoeken.
Verder krijgen de kinderen natuurlijk dagelijks rekenen, taal en spelling en komen Engels en creatieve vakken ook wekelijks aan bod.

Aan het einde van het schooljaar gaan we langzaam toewerken naar het afscheid. Een werkweek en musical staan nog op het programma. Het is altijd een feest om getuige te mogen zijn van het zien groeien van de kinderen naar deze eindfase in groep 8!

Dit jaar krijgen de kinderen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag les van meester Marcel. Op maandag en dinsdag staat meester Mark voor de groep. De maandag doen we dus gezellig samen! We gaan er wat moois van maken met elkaar!