Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR):

Yvonne KruithofSocialSchools

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR):

We zijn dinsdag 12 november voor de derde keer dit jaar bij elkaar gekomen. De volgende punten zijn besproken:

– Zijn we voldoende herkenbaar en bereikbaar voor ouders? We gaan een bord in de school ophangen om te laten zien welke ouders en leerkrachten in de MR zitten. Regelmatig laten we u weten wat er besproken is in de MR. Op de website staat het mailadres waar u ons kunt mailen als u vragen of opmerkingen heeft.
-Ook bespraken we de aandacht die er uit moet gaan naar het onderhoud van het plein. De gemeente en de schoolleiding zijn hierover in overleg.
– De schoolgids en het schooljaarplan hebben we besproken en goedgekeurd. (Waar zijn we mee bezig op De Wingerd, wat zijn onze doelen, hoe verbeteren we ons onderwijs, etc).
– De MR heeft elk jaar een klein budget wat mag worden uitgegeven in samenspraak met de leerlingen en de leerkrachten. Dit jaar is gekozen voor smartgames en buitenspeelmateriaal.
– De afgelopen stakingsdag.
– Margaret den Dunnen was aanwezig om het plan van aanpak door te nemen m.b.t. het arbo jaarverslag.
– Veiligheid: De gele streep aan de zijkant bij onze school (verbod om stil te staan/te parkeren) is pas neergezet, maar nu al aan het vervagen. We nemen hier contact over op met de gemeente. We hopen dat ouders opletten dat ze hier niet gaan staan met de auto als ze hun kinderen afzetten of naar school brengen. Het geeft namelijk zeer gevaarlijke situaties!

-Volgende vergadering bespreken we o.a een update van de nieuwbouwplannen en de jaarbegroting.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, laat ons het weten!

Rene Belder (ouder en voorzitter)
Ellen Sluimer (ouder)
Marit Spijkerman (leerkracht groep 4)
Madelon Proos (leerkracht groep 5)