De Wingerd neemt een belangrijke plaats in in de wijk. Wij zoeken naar samenwerking met al diegenen die samen met ons willen investeren in de ontwikkeling van de kinderen in Ridderkerk. Zij helpen ons om die bijzondere evenementen mogelijk te maken, die in het leven van een schoolgaand kind zo belangrijk kunnen zijn.

Ouders

De eerste samenwerkingspartners zijn en blijven natuurlijk de ouders en verzorgers van de leerlingen. De ouders krijgen informatie via de schoolgids, de nieuwsbrief en de website. De school peilt de mening van de ouders door middel van een tweejaarlijkse enquête over allerhande schoolzaken. Zo houden we contact met alle ouders. Actieve ouders leveren hun bijdragen aan de verdere ontwikkeling van school door lid te zijn van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Ook hebben zij zitting in diverse verbeter werkgroepen, zoals preventieteams of sociale veiligheid. Daarnaast helpen ouders de school bij sportactiviteiten, de bibliotheek, computeronderwijs, schoolreizen, kamp en andere activiteiten.

Maatschappelijke partners

De Wingerd heeft waardevolle contacten met externe organisaties. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet van bijzondere projecten. Zo zal Stichting sport en welzijn onze partner zijn bij het realiseren van projecten zoals: ‘schoolplein wordt buurtplein’, ‘verlengde schooldag’, schoolsportvereniging en de duale vakleerkracht. Precision bijscholingen is onze partner in het opzetten van een jeugd BHV opleiding. Onze kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen en andermans veiligheid. Zij kunnen preventief handelen en kunnen correct optreden in geval van een calamiteit. Ook mede dankzij de hulp van samenwerkingspartners kan De Wingerd elk jaar een interessant maatschappelijk project uitvoeren.