Basisschool de Wingerd werkt samen met het CJG.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren, ouders/verzorgers óf aanstaande ouders en u als professional terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. In het CJG wordt intensief samengewerkt door onder andere de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, het consultatiebureau en Bureau Jeugdzorg. Dit is het basisaanbod waaruit uw CJG bestaat. Het CJG in uw gemeente kan meer diensten aanbieden op de vestigingslocatie. Over de activiteiten die aangeboden worden door het CJG kunt u meer lezen op de volgende website: www.cjgridderkerk.nl.