Op De Wingerd is iedereen welkom en maken leerlingen, ouders en leerkrachten samen het succes.
Wij werken aan een goede voorbereiding op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen en aan het zelfvertrouwen en positieve zelfbeeld van de leerling. Leerlingen die onze school verlaten zijn trots op zichzelf en sterk genoeg om de volgende stap in de maatschappij te zetten. We leren op alle niveaus van en met elkaar en gaan uit van de talenten en kwaliteiten van ieder mens, alle leerlingen en leerkrachten. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de optimale ontwikkeling van elke leerling: voor ieder een volwaardige plek in de samenleving! We zijn ook ambitieus; onze school streeft goede resultaten na en vindt het gedachtegoed dat we op school zijn om te ‘leren’ van groot belang. Een leerschool, waarbij wij geloven dat uitstekende leerkrachten uitstekend onderwijs geven en de leerlingen doen beseffen wat ‘leren’ en ‘leren voor ’t leven’ is! Een veilige en prettige leer-, werk- en leefomgeving zien wij als voorwaarde voor dit leren en het behalen van goede resultaten in de breedste zin.