Op De Wingerd werken ervaren en betrokken mensen. Leerkrachten, school-/onderwijsassistenten, een administratief medewerkster, twee intern begeleidsters en een directeur. Zij zijn degenen die voor het grootste deel het warme en uitnodigende klimaat van onze school bepalen. De leerkrachten spelen de belangrijkste directe rol. Immers, de leerkracht heeft een duidelijke voorbeeldfunctie voor het kind. Reden om aan de kwaliteiten van de leerkracht alle aandacht te geven die nodig is.

Pedagogisch bekwaam

De leerkrachten op De Wingerd zijn er goed in een rustige en aandachtige sfeer te scheppen. Zij gaan relaties aan en laten deze ontstaan. Ze hebben oog voor de soms grote verschillen tussen de kinderen. Ze kunnen onderwijs op maat bieden aan meerdere kinderen in de groep. Ze zorgen dat de lesstof gevarieerd is en past bij de leeftijdsgroep en het individuele kind. Zij bieden leerlingen voldoende mogelijkheden tot kiezen.

Didactisch vaardig

Ook de lesstof zelf en de manier waarop wij de kinderen aan het werk zetten wat betreft werkvormen en organisatie zijn belangrijk. De leerkrachten van De Wingerd zijn uitstekende planners. Al dan niet met ondersteuning van de interne begeleiders, kunnen ze hun onderwijs goed organiseren en effectieve instructie bieden, óók voor leerlingen die zich langzamer of juist sneller ontwikkelen. We leggen veel nadruk op het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen.

Teamkwaliteiten

Het team van de Wingerd is ervaren, deskundig en divers. Er is veel kennis over kinderen in de basisschoolleeftijd en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn betrokken bij kinderen met een hulpvraag. Wij beseffen de gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen. Leerkrachten stappen makkelijk bij elkaar binnen voor advies of raad, zij durven elkaar aan te spreken op pedagogisch en didactisch handelen. De bereidheid tot het zichzelf professionaliseren is groot. Er zijn specialisten op diverse onderwijsgebieden aanwezig.

Deskundigheidsbevordering

Leerkrachten zijn competent en vaardig op alle gebieden die de overheid voor leerkrachten verplicht heeft gesteld. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor het begeleiden van kinderen
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun zelfstandigheid en het omgaan met multimedia, waaronder digitale schoolborden.