Ons eerste streven is het bieden van een veilige plek waar het kind anderen kan ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Wij investeren in de zorg en de interne zorgstructuur voor onze leerlingen en houden in het oog dat bij elk kind een goede basis voor de ontwikkeling gelegd wordt. Die basis bestaat uit vijf bouwstenen.

Taalvaardigheid

Onze kinderen lezen graag én zijn vaardige, technische lezers. Zij zijn bekend met een diversiteit aan jeugdliteratuur. Ze zijn vaardig in het begrijpen van teksten en vinden gemakkelijk hun weg in de mediatheek.

Zelfbewustheid

Onze kinderen hebben een positief zelfbeeld. Zij weten wie ze zijn, waar ze voor staan én hebben duidelijke waarden. Ze zijn gemotiveerd en nemen persoonlijk initiatief en kunnen omgaan met tegenslagen.

Zelfstandigheid

Onze leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nuttig zijn om jezelf te kunnen redden. Daarbij hoort ook de durf om je afhankelijk op te stellen en hulp te vragen aan anderen.

Sociaal gedrag

Onze kinderen kunnen werken in samenwerkingsverbanden. Zij kennen regels van feedback geven én ontvangen. Zij investeren in relaties en vertrouwen. Zij kunnen zelf denken én samen doen. Zij zijn betrokken bij hun omgeving.

Keuzevrijheid

Kiezen is een cruciale vaardigheid die kinderen moeten leren. Wij leren kinderen kiezen en verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van hun keuzes. Ons onderwijsprogramma biedt kinderen de mogelijkheid om te zoeken naar uitdagingen. Wij leren ze vooruit te kijken en doelen te stellen. Hiervoor moeten zij creatief en optimistisch zijn en lef
tonen.