Oudercursus begaafde kinderen

Het SchoolvoorbeeldSocialSchools

Beste ouders,

Slimpuls is een organisatie die scholen ondersteunt in het begeleiden van begaafde leerlingen. De aanpak van Slimpuls kenmerkt zich door focus op de praktische kant. Onze school maakt gebruik van de adviezen van Slimpuls.

Slimpuls kan op onze school een oudercursus ‘Omgaan met (hoog)begaafdheid in het gezin’ geven. Deze bestaat uit drie avonden van 19.30-22.00 uur. De cursus wordt gegeven door Jet Barendrecht, schoolbegeleider en moeder van hoogbegaafde kinderen. Behandeld worden:
 Omgaan met regels
o Hoe stel en handhaaf ik regels bij een mondig kind?
o Hoe ga ik om met de autonomie en het zelfbepalende gedrag van mijn kind?
 Omgaan met school
o Hoe ga ik in gesprek met school over de onderwijsbehoeften van mijn kind?
o Hoe ga ik om met onderpresteren van mijn kind?
o Wat mag ik wel en niet verwachten van school?
o Welke onderwijsaanpassingen zijn nodig voor mijn kind?
 Omgaan met uitdagingen
o Hoe ga ik om met ontwijkingsgedrag van mijn kind?
o Hoe ga ik om met aanpassingsgedrag van mijn kind?
o Hoe weet ik of ik mijn kind onder- of overvraag?
o Hoe kan ik mijn kind stimuleren om uitdagingen aan te gaan?

De kosten zijn € 275,- per gezin.
Bij minimale inschrijving van 8 koppels zal de cursus plaatsvinden op nader te bepalen data dit schooljaar.

Heeft u belangstelling voor deze cursus dan kunt u zich opgeven via het mailadres van Willeke Booij (Intern Begeleider van De Wingerd)
willeke.booij@pcpobr.nl

Heeft u vragen over deze oudercursus dan kunt u natuurlijk ook bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,
Willeke Booij