Samenwerkingsovereenkomst PCPO en SKR

Yvonne KruithofAlgemeen of Social Schools

Op 8 september 2020 hebben PCPO en SKR een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Met deze overeenkomst bekrachtigen ze de samenwerking, zoals deze al sinds jaar en dag in Ridderkerk plaatsvindt. Daarnaast borgt de overeenkomst hun samenwerking op een duurzame manier en maakt dat ze toekomstgericht aan de slag kunnen om de kwaliteit van hun onderwijs en opvang optimaal voor de kinderen en hun ouders inhoud te kunnen geven.

De komende periode gaan PCPO en SKR aan de slag om op alle locaties van PCPO/SKR  in Ridderkerk de samenwerking op basis van een gezamenlijk visie op Integrale Kindcentra (IKC), verder uit te werken en gezamenlijk vorm te geven. Uiteraard zullen in dit proces alle medewerkers van de desbetreffende scholen en opvang betrokken worden. Daarnaast laten wij ons begeleiden door een externe adviseur.