Medezeggenschapsraad (MR)

In de schoolgids kunt u lezen wat de formele rol van de MR is. In het kort komt het erop neer dat we vanuit de beiden gezichtspunten, ouders en personeel, meekijken met de directie op belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan financiën, veranderingen op school, vakantieplanning, CAO, toekomstplannen en meer. Een brede variatie van onderwerpen die soms moeten worden voorzien van advies en soms ook moeten worden goedgekeurd door de MR. In de komende tijd zult u wat regelmatiger horen van de bezigheden van de MR. Ook willen we graag op bepaalde onderwerpen de stemming of mening van de ouders horen, we zullen u daarnaar vragen. Als laatste willen we ook graag bereikbaar zijn voor ouders die iets kwijt willen op onderwerpen van de MR. De MR is voor ouders bereikbaar via wingerdklimop_mr@pcpobr.nl Ook kunt u natuurlijk altijd een van de ouders of leerkrachten op school aanschieten!

De MR leden van schooljaar 2017-2018 zijn:

 

René Belder voorzitter
CBS De Wingerd
oudergeleding
vader van Marijn 2c

Joop Polfliet
CBS De Klimop
oudergeleding
vader van Anna en Kristina

Ellen Sluimer
CBS De Wingerd
oudergeleding
moeder van Lieke 1/2c

 

 

Mariëlle van Bezooijen
CBS De Wingerd
personeelsgeleding

Dineke Nederstigt CBS De Klimop, groep 3
personeelsgeleding