De ouderraad is naast de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen CBS De Wingerd.

In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
Wij organiseren in samenspraak met directie en leraren allerlei activiteiten voor onze kinderen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst en Paasviering. Ook verzorgen wij de versiering van de school, dit in de verschillende jaargetijden en thema’s.

Wie zijn wij:

Samenstelling OR per september 2017 is als volgt:

Marloes Klootwijk (voorzitter) 2015
Ankie Wulffers (penningmeester) 2014
Vera Coljee (secretaris) 2014

Mireille van Halem 2015
Ellen van Dijken 2016
Leontine Brouwers 2016
Jolanda Wagenaar 2017
Marieke Belder 2017
Martijn Hueck 2017
Lizet van Oort 2017
Bianca Hamerslag 2017

Wilt u meer weten over de ouderraad of vindt u het leuk om een keer te helpen bij de schoolversiering, spreek dan gerust een van ons aan.