De ouderraad is naast de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen CBS De Wingerd.

In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
Wij organiseren in samenspraak met directie en leraren allerlei activiteiten voor onze kinderen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst en Paasviering. Ook verzorgen wij de versiering van de school, dit in de verschillende jaargetijden en thema’s.

 

Samenstelling OR per september 2020 is als volgt:

Marloes Klootwijk (voorzitter) 2015
Leontine Brouwers (penningmeester) 2016
Vera Coljee (secretaris) 2014

Jolanda Wagenaar 2017
Martijn Hueck 2017
Lizet van Oort 2017
Bianca Hamerslag 2017
André van de Velde 2020
Diana Tabben 2020
Suzanne Bekkers 2020

Wilt u meer weten over de ouderraad of vindt u het leuk om een keer te helpen bij de schoolversiering, spreek dan gerust een van ons aan.