Links
Op deze pagina’s staan verwijzigingen naar andere website’s die voor u leuk en/of nuttig zijn om te lezen.

Brede School Ridderkerk: Activiteiten na schooltijd voor kinderen uit Ridderkerk
Leesdas: Een interactieve website met spelletjes en activiteiten rondom Leesdas
Lezen oké: Leesbevorderingsproject Ridderkerk
PCPO Barendrecht en Ridderkerk: Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs
School tv
SER: Stichting Evenementen Ridderkerk.
Veilig leren lezen: Op deze website vind u informatie over de leesmethode op onze school in groep 3.
Kinderboekenweek