Er zijn heldere en eenduidige regels en gedragscodes vastgelegd met betrekking tot de toelating op CBS De Wingerd, of een andere school binnen de vereniging PCPO.

Toelating PCPO (versie januari 2018)