U kunt hier het “Aanvraagformulier voor Verlof” downloaden en inleveren bij Sandra Wennekendonk. Wanneer uw kind leerplichtig is (vanaf 5 jaar), krijgt u alleen verlof bij gewichtige omstandigheden, zoals een bruiloft, jubileum of een overlijden enz. Verlof wordt niet toegestaan voor een extra dag(en) vakantie, tenzij u via uw werkgever kunt aan tonen dat u niet in de schoolvakanties verlof kunt/mag opnemen.

U kunt ook verlof aanvragen via uw account van Social Schools.