Op iedere school, zo ook op de Wingerd, zitten leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, zeer intelligente leerlingen en meer- of hoogbegaafde leerlingen. Wij vinden deze zorg aan de bovenkant belangrijk. In het schooljaar 2017/2018 hebben wij ons beleidsplan kritisch bekeken en aangepast.

In ons beleidsplan “Zorgverbreding aan de bovenkant” staat o.a. beschreven:

* Op welke manier wij omgaan met leerlingen die zorgverbreding nodig hebben aan de bovenkant

* Hoe wij dit signaleren, welke stappen wij ondernemen om aan te sluiten bij de behoeften van de leerling.

* Welke aanpak wij hanteren in de desbetreffende groepen.

* Op welke wijze wij het proces evalueren.

Hier kunt u ons volledige beleidsplan, “Zorgverbreding aan de bovenkant”, lezen. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de groepsleerkracht of de intern begeleiders.

Klik hier voor de link naar de website van de raketklas.