Beleid (hoog)begaafdheid op de Wingerd

Meer dan intelligentie
Op de Wingerd zien we een kind in een bredere context dan alleen intelligentie: de omgeving (school, vrienden, gezin) speelt hier een grote rol, maar ook kindkenmerken. De terminologie die op De Wingerd gehanteerd wordt voor kinderen in groep 1 en 2 is ‘kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong’, voor kinderen van groep 3 t/m 8 ‘(hoog)begaafde leerling’.

Leercultuur
Op De Wingerd zetten we een duidelijke LEER cultuur neer met behulp van Formatief Evalueren.
Leerkrachten zijn zich elke dag bewust van hun rol. En denken en spreken voortdurend in termen van LEREN. Er wordt niet gesproken over ‘we maken of doen iets’ maar zijn constant aan het leren.

Growth Mindset

FIXED MINDSET (gericht op prestatie en competitie)

 • Intelligentie is een vaststaand gegeven, IK MOET slim overkomen

 • Vermijd uitdagingen

 • Geeft snel op

 • Inzet heeft geen zin

 • Negeert nuttige kritiek

 • Komt waarschijnlijk vroeg tot stilstand en haalt niet alles uit zichzelf

GROWTH MINDSET (gericht op positief ontwikkelen)

 • Intelligentie kan groter worden, IK WIL meer leren

 • Grijpt uitdagingen met beide handen aan

 • Zet door bij tegenslagen

 • Je inzetten is dé manier

 • Leren van kritiek

 • Bereikt een steeds hoger prestatieniveau

In alle groepen hangt de poster van de leerkuil en is deze onderdeel van de dag.

Wat voor de één een leerkuil is, is voor de ander misschien maar een klein putje in de weg waar makkelijk overheen gestapt kan worden. Maar als je simpelweg over een kuil kan stappen of springen ben je niet aan het leren. Je hebt geen moeite of inspanning hoeven leveren en je bent geen uitdagingen tegengekomen. Je komt dus alleen in de leerkuil terecht als de uitdaging groot genoeg is. De leerkuil haalt je uit je comfortzone en vraagt om inzet en doorzettingsvermogen.

Als een leerling een aantal keer succesvol uit de leerkuil is geklommen, verdwijnt het onaangename gevoel dat het met zich mee kan brengen als je in de kuil te zit. De ervaring van het uit de kuil klimmen na het tonen van de juiste inzet, zorgt voor vertrouwen in een goede afloop bij overwinnen van een volgende leerkuil.

Doelgroepen (hoog)begaafde leerlingen

We spreken op de Wingerd van 4 doelgroepen (hoog)begaafde leerlingen:

 1. (hoog)begaafde leerlingen
  We spreken van een begaafde leerling bij kinderen met een IQ van > 130. Hoogbegaafdheid is echter meer dan alleen een hoog IQ. Ook emotionele aspecten, zoals motivatie, doorzettingsvermogen en  interesse spelen hierbij een rol. De leerling levert op school uitzonderlijke prestaties of moet in staat worden geacht om uitzonderlijke prestaties te leveren.
 2. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
  Bij kleuters spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong. Een kleuter met een sterke ontwikkelingsvoorsprong is een leerling die kan opvallen omdat hij/zij op een of meerdere ontwikkelingsgebieden duidelijk voorloopt, vergeleken met leeftijdsgenoten.

 3. Intelligente leerlingen
  Niet alleen (hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan uitdagende leerstof. Ook leerlingen uit de groep intelligente leerlingen hebben hier behoefte aan. Binnen deze groep bevinden zich ook kinderen die snel klaar zijn met de leerstof (en een IQ > 115 hebben indien bekend). Ook deze kinderen kunnen behoefte hebben aan extra uitdaging. Ook voor deze leerlingen (indien behoefte) wordt een passend leerstofaanbod gezocht.

 4. Onderpresteerders 
  (Hoog)begaafde leerlingen beschikken over de potentie om hoge prestaties te leveren. Toch komt dit niet altijd tot uiting. Wetende dat (hoog)begaafde leerlingen goed en snel kunnen leren, is de verwachting dat er op school weinig tot geen problemen zullen optreden. Als deze leerlingen echter niet op niveau worden aangesproken, lopen zij een groot risico gedemotiveerd te raken, met gedragsproblemen en/of onderpresteren als gevolg. Het is dan ook belangrijk deze leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat deze problemen zoveel mogelijk voorkomen en aangepakt kunnen worden. 

Aanpak

Op De Wingerd volgen we voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde leerlingen de aanpak zoals deze beschreven is in het Onderwijsplan van De Wingerd. (Hoog)begaafde leerlingen op De Wingerd zijn voornamelijk in de eigen klas aan eigen doelen aan het werk. We zetten voor deze leerlingen zowel compacten, verdiepen als verbreden in. Net als andere kinderen van de klas mogen zij ook met regelmaat buiten de groep aan een opdracht werken, afhankelijk van de organisatie. Als de klas hardop iets aan het bespreken is en de leerling wil zich graag even apart concentreren bijvoorbeeld.

Het komt voor dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde leerlingen in een groepje of individueel met een onderwijsassistent/leerkracht aan een programma werken. Zoals bijvoorbeeld kleuters met opdrachten van de kleuterlab kaarten. 

Enkele kinderen bezoeken de Plusklas de Raket een ochtend in de week. Er wordt samen met het kind besproken of er werk is dat het kind gemist heeft vanwege de afwezigheid dat zinvol is om in te halen. Dit doet het kind op een tijdstip in overleg met de leerkracht tijdens een andere les.

Verdere informatie rondom dit thema is te vinden in het Beleidsplan (hoog)begaafdheid van de Wingerd.