Kinderopvang SKR

Kinderdagverblijf Baloe

Naast onze school ligt kinderdagverblijf Baloe. Hier worden kinderen van ongeveer 10 weken tot 4 jaar opgevangen. In het schooljaar 2010-2011 is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen CBS De Wingerd en KDV Baloe. Zo worden er kijkochtenden op onze school georganiseerd. De peuters van 3 jaar mogen dan in onze school komen kijken. Maar er worden ook gezamenlijke activiteiten gedaan. Tegenwoordig doen de peuters van KDV Baloe ook mee met onze typische kleuteractiviteiten zoals o.a. het kabouterpad en het zomerfeest.Voor meer informatie over KDV Baloe kunt u klikken op de volgende link: ​Kinderdagverblijf Baloe​

 

Peuterspeelgroep Bamboebeer

In onze school zit peuterspeelgroep Bamboebeer gevestigd. Doordat de peuterspeelgroep in de school zit, kunnen de kinderen alvast een beetje wennen aan school. De ruimte heeft veel daglicht en er is een leuke speelruimte. In deze peuterspeelgroep wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden. Hierin werken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de school samen. Met het oog op de toekomst (de vorming van een IKC) werken we gezamenlijk toe naar een programma waarin de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool aansluit bij dat van de peuterspeelgroep. Dit maakt de overgang naar de basisschool makkelijker. Doorstroom naar de aansluitende basisschool is echter geen verplichting. Iedere peuter is welkom bij deze peuterspeelgroep.Voor meer informatie over peuterspeelgroep Bamboebeer kunt u klikken op de volgende link: Peuterspeelgroep Bamboebeer

 

Buitenschoolse opvang De Oosterhonk

Aan de overkant van onze school staat het gebouw waar de buitenschoolse opvang De Oosterhonk is gehuisvest. BSO De Oosterhonk biedt voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang aan. De kinderen worden in drie verschillende leeftijdsgroepen opgevangen. Veel kinderen die naar CBS De Wingerd gaan, worden buitenschool op De Oosterhonk opgevangen.Voor meer informatie over BSO De Oosterhonk kunt u klikken op de volgende link: BSO De Oosterhonk