Onze ambities

Onze ambitie:
Voor alle leerlingen, door goed onderwijsaanbod in een goed pedagogisch klimaat, een passende plek vinden binnen het onderwijs en later de samenleving, die recht doet aan de individuele capaciteiten van het kind.

Deze ambitie wordt vertaald in een beschrijving van ons motto, de missie en visie; 

Ons motto: 

“De Wingerd, dat zijn wij!”. 

 “Samen leren voor ’t leven, met oog voor de wereld en de toekomst!”

Onze missie:
De Wingerd is een open christelijke basisschool die, naast het streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs, de kinderen wil laten opgroeien in een democratische, warme ‘mini maatschappij’ met aandacht voor ieders individuele talent en eigenheid. Dit doen wij in een positief leef – en leerklimaat waarin wij continu bouwen aan een optimaal partnerschap en schoolsucces voor ieder kind.

Om dit te bereiken bieden wij onder andere:

  • Een veilige, vreedzame school waarin democratisch burgerschap centraal staat

  • Een doorgaande lijn die wordt verzorgd door een hecht team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers

  • Peuterspeelgroep in- en Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang direct naast school

  • PINK-eltje: een dagdeel in de week (gratis) meedraaien in de kleutergroep vanaf 3,5 jaar

  • Een vijf-gelijke-dagen model: alle dagen tot 14.00 uur naar school

  • Een rijk (brede school)aanbod, verzorgt in samenwerking met Facet Ridderkerk

  • Engels in de groepen 1 t/m 8 

Onze Visie:
We hechten grote waarde aan een open, heldere en vooral positieve communicatie, transparantie en goed contact en samenwerking met ouders. De betrokkenheid van ouders bij school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden wij belangrijk. School en ouders zijn hierin partners, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid; we streven educatief partnerschap na. Er wordt gewerkt in een professionele, moderne en toekomstgerichte werkomgeving met uitstekende, ambitieuze en gespecialiseerde leerkrachten. Digitalisering van het onderwijs en digitale leermiddelen horen bij onze cultuur.