Medezeggenschapsraad

In de schoolgids kunt u lezen wat de formele rol van de MR is. In het kort komt het erop neer dat we vanuit de beide gezichtspunten, ouders en personeel, meekijken met de directie op belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan financiën, veranderingen op school, vakantieplanning, CAO, toekomstplannen en meer. Een brede variatie van onderwerpen die soms moeten worden voorzien van advies en soms ook moeten worden goedgekeurd door de MR. In de komende tijd zult u wat regelmatiger horen van de bezigheden van de MR. Ook willen we graag op bepaalde onderwerpen de stemming of mening van de ouders horen, we zullen u daarnaar vragen. Als laatste willen we ook graag bereikbaar zijn voor ouders die iets kwijt willen op onderwerpen van de MR. De MR is voor ouders bereikbaar via wingerd_mr@pcpobr.nl Ook kunt u natuurlijk altijd een van de ouders of leerkrachten op school aanschieten!

Oudergeleding

Ellen Sluimer

Voorzitter MR oudergeleding

Carlijn Bosma

MR oudergeleding

Samuël Goldberg

MR oudergeleding

Personeelsgeleding

Madelon Proos

Leerkracht groep 5

Werkdagen: ma, di en vr

Marit Spijkerman

Leerkracht groep 6

Werkdagen: wo - vr

Jacco Schuijer

Directeur

Werkdagen: ma - vr