PINK-eltje - peuters in de klas

Peuters In De Klas
PINK-eltje staat voor ‘peuters in de klas’. Alle kinderen vanaf 3,5 jaar die staan ingeschreven bij CBS de Wingerd zijn een dagdeel in de week welkom in een kleuterklas. PINK-eltje is opgezet vanuit de samenwerking tussen de stichting PCPO en Kinderopvang SKR. Deelname is gratis. Het gezamenlijke doel van PINK-eltje is het voorbereiden van peuters op de basisschool. 

‘Ik ga bijna naar school, want ik ben al groot!’
Veel kinderen zijn benieuwd naar die ‘grote school’ en vinden het spannend om er naar toe te gaan. ‘Wie is mijn juf?’; ‘Zijn er vriendjes?’ en ‘Wat ga ik leren?’Belangrijke vragen voor alle peuters die bijna naar school gaan. Het is dus best fijn als je vooraf al kan wennen. PINK-eltje geeft de oudste peuters de ruimte om uitgebreid kennis te maken met de school.

Programma
Iedere woensdagochtend van 8:30 tot 11:30 mogen de kinderen meedoen in groep 1. Het programma die ochtend ziet er als volgt uit:

Tijd  Activiteit
8.20-8.30  Inloop in de kleuterklas
8.45  Start kring
Start van de dag
9.00 Vrij spelen
Werken via het planbord
Creatief werken
10.00  Fruit eten 
10.30  Verschonen
10.45  Buiten spelen / gymzaal
11.15  Kringactiviteit
11.30  Ophalen van de kinderen;
Er volgt een korte overdracht door de pedagogisch medewerkster.
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen.
Indien nodig kan er een afspraak worden gemaakt.


Wat neemt u mee?
Net als de kleuters, neemt uw kind eigen fruit en drinken mee. Indien uw kind nog niet helemaal zindelijk is, geeft u ook luiers mee. Daarnaast is extra verschoonkleding wenselijk. 

Huisregels
Er gelden enkele huisregels voor deelname aan de PINK-eltje groep:

  • Kinderen worden op tijd gebracht en opgehaald. 
  • Ouders zijn gedurende de PINK-eltje groep altijd telefonisch bereikbaar.
  • Ouders geven wijzigingen van telefoonnummers en of adres tijdig door.
  • Indien een kind wordt opgehaald door iemand anders dan de ouders, dan wordt dit doorgegeven aan de pedagogisch medewerkster. 
  • Indien een kind ziek is, wordt het niet naar de PINK-eltje groep gebracht. 
  • Indien een kind ziek wordt tijdens de PINK-eltje groep, worden ouders gebeld en verzocht om het kind op te halen.
  • Medische aandoeningen of bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het welbevinden/gedrag van het kind, worden overgedragen aan de pedagogisch medewerkster.

Opgeven voor PINK-eltje en vragen
Ruim voordat uw kind 3.5 jaar wordt kunt u uw kind opgeven via het servicebureaau van SKR; 0180-499322. Enige voorwaarde is dat uw kind op de Wingerd is ingeschreven. 

Voor vragen over PINK-eltje kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkster. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met Letty Tuinman (locatiemanager SKR) via: l.tuinman@s-k-r.nl of Jacco Schuijer (directeur van de Wingerd) via jacco.schuijer@pcpobr.nl.