Onze school

'Samen leren voor 't leven, met oog voor de wereld en de toekomst!'

CBS de Wingerd is een protestants christelijke basisschool die naast het streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs, ook de kinderen wil laten opgroeien in een democratische, warme ‘mini maatschappij’ met aandacht voor ieders individuele talent en eigenheid.Hierbij zijn ouders ervaringsdeskundige van hun kind en leerkrachten de onderwijsprofessionals die het kind het beste kennen als leerling. Een gedeelde verantwoordelijkheid dus, met altijd een centrale plaats voor het kind. Binnen deze verantwoordelijkheden hebben we respect voor elkaars expertise en rol, waarbij we in een positief leef– en leerklimaat continu bouwen aan een optimaal partnerschap en schoolsucces voor ieder kind. 

De school stelt zich op deze website graag aan u voor. Nóg liever doen we dat ‘live’, tijdens een persoonlijk gesprek en rondleiding. Dan vooral kunt u sfeer en schoolklimaat ervaren en laten wij u graag kennismaken met de leerlingen, leerkrachten en een ieder die ervoor zorgt dat ‘wíj de Wingerd zijn’! 

Schoolcultuur

Op De Wingerd is iedereen welkom en maken leerlingen, ouders en leerkrachten samen het succes.Wij werken aan een goede voorbereiding op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen en aan het zelfvertrouwen en positieve zelfbeeld van de leerling. Leerlingen die onze school verlaten zijn trots op zichzelf en sterk genoeg om de volgende stap in de maatschappij te zetten. We leren op alle niveaus van en met elkaar en gaan uit van de talenten en kwaliteiten van ieder mens, alle leerlingen en leerkrachten. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de optimale ontwikkeling van elke leerling: voor ieder een volwaardige plek in de samenleving! We zijn ook ambitieus; onze school streeft goede resultaten na en vindt het gedachtegoed dat we op school zijn om te ‘leren’ van groot belang. Een leerschool, waarbij wij geloven dat uitstekende leerkrachten uitstekend onderwijs geven en de leerlingen doen beseffen wat ‘leren’ en ‘leren voor ’t leven’ is! Een veilige en prettige leer-, werk- en leefomgeving zien wij als voorwaarde voor dit leren en het behalen van goede resultaten in de breedste zin.