Onderwijs in groep 3-8

Op onze school gebruiken we moderne methoden om de leerstof aan te bieden. Methoden die al wat langer in gebruik zijn worden na verloop van tijd vervangen door nieuwe. Al onze methoden voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs.

Snappet
Een aantal jaar geleden zijn we gestart met ‘Snappet’ in de groepen 4 t/m 8. Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet of chromebook toegang tot les- en oefenmateriaal op individueel niveau. Snappet inzetten op school betekent dat de leerlingen de door de leerkracht aangeboden leerstof op een device (tablet of chromebook) verwerken (en niet zoals vaak gedacht wordt dat leerkrachten het onderwijs via de Snappet aanbieden). Met andere woorden; de leerkracht geeft eerst uitleg en instructie alvorens de leerstof (die vooraf is geselecteerd en klaargezet) wordt verwerkt door de leerlingen. We zetten de Snappet voornamelijk in bij het verwerken van rekenen. Ook wordt Snappet gebruikt voor het extra oefenen van automatiseren, spelling en begrijpend lezen.

Snappet kan gezien worden als een digitaal werkboek. Wij kiezen op de Wingerd bewust voor een mix tussen digitale en schriftelijke verwerking van de lesstof. Belangrijk blijft altijd de interactie tussen leerkracht en leerling!

Grote voordelen van de inzet van tablets en chromebooks zijn:

  • Kinderen ontvangen direct feedback over een gegeven antwoord.
  • De leerkracht kan leerstof/verwerkingsstof bewust selecteren en aanpassen.
  • De Snappet verzorgt veel ‘nakijkwerk’; de resultaten van de leerlingen worden constant geanalyseerd, weergegeven en bewaard.
  • De kinderen werken doelgericht en de leerkracht ziet in het overzicht welke doelen zijn behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald.
  • De leerkracht heeft tijdens het werken met de Snappet constant zicht op het tempo en het verwerkte resultaat, waardoor hij/zij direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan geven en ondersteunen.

FAQTA
Ook zijn wij een aantal jaar geleden gestart met de nieuwe, geïntegreerde methode ‘FAQTA’ voor de wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunst en wetenschap en techniek. Het is een methode voor de groepen 1 t/m 8 die heel goed aansluit bij de 21ste -eeuwse vaardigheden. FAQTA heeft deze vaardigheden logisch geïntegreerd in thema’s. FAQTA speelt in op een zich snel veranderende wereld. Hoe we leven, werken, met elkaar omgaan en hoe we leren. In de moderne samenleving gaat het niet meer alleen om kennis. Het vraagt ook om een onderzoekende houding, creativiteit, probleemoplossend denken, reflectie, goed kunnen communiceren en samenwerken. Met FAQTA worden kinderen uitgedaagd om (deels zelfstandig) met computer of tablet in groepjes aan de slag te gaan met de samenhangende thema’s en leerzame onderwerpen. FAQTA biedt ook een aantrekkelijke digitale leeromgeving boordevol video’s en opdrachten die worden ondersteund met ‘doeboeken’ en werkbladen. Daarnaast heeft Faqta ook talent lessen, waarbij kinderen leren om onderzoek te doen en onderzoeksvragen te stellen.

We geven natuurlijk nog veel meer vakken, hier kunt meer over lezen op blz. 19 in de schoolgids.