De Vreedzame School

Op de Wingerd werken wij met de methode ‘De Vreedzame School’
 

Wat is de vreedzame school?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Hier vindt u de flyer van ‘De Vreedzame School’ met nog wat extra informatie:

 

Mediatoren

Een belangrijk onderdeel binnen het programma is leerlingmediatie. Op onze school is een aantal leerlingen opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen gemeenschapstaken in de klas, op school en in de buurt. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

In de centrale hal hangt dit bord met daarop de mediatoren voor die dag, dit wisselt iedere dag.

In deze nieuwsbrief vindt u nog wat meer informatie over mediatoren op onze school


Lessenserie

De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) elke week in alle groepen een les gegeven wordt. De lessen duren ongeveer 30 a 40 minuten.

Zes blokken
Er zijn zes thema’s die ieder jaar weer in De Vreedzame School terugkomen.

1. We horen bij elkaar – groepsvorming
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
6. We zijn allemaal anders – diversiteit

Groep 8 heeft een wat aangepast programma, met o.a. een apart programma over afscheid nemen.

Er is in de lessen aandacht voor:
• coöperatieve werkvormen
• transfer naar het ‘echte leven’
• woordenschatuitbreiding
• leerkrachtgedrag (na de les)
• suggesties na de les om ook buiten de les aandacht te kunnen besteden aan het thema
• suggesties voor ouders