Ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad (OR) is naast de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen CBS De Wingerd.

In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.Wij organiseren in samenspraak met de eventmanagers, juf Anja en juf Michelle, allerlei activiteiten voor onze kinderen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst en de Paaslunch. Ook verzorgen wij de versiering van de school, dit in de verschillende jaargetijden en thema’s.

Samenstelling OR per september 2022 is als volgt:

Marloes Klootwijk (voorzitter) 
Leontine Brouwers (penningmeester)
André van de Velde (penningmeester)
Suzanne Roijen (secretaris) 

Martijn Hueck
Lizet van Oort
Bianca Hamerslag
Suzanne Bekkers
Marjolein Holster
Annemieke Goldberg 

Wilt u meer weten over de OR of vindt u het leuk om een keer te helpen bij de schoolversiering, spreek dan gerust een van ons aan.

Staand v.l.n.r.: Anja Deunhouwer, Suzanne Roijen ,Bianca Hamerslag, Leontien Brouwers, André van de Velde, Suzanne Bekkers, Marloes Klootwijk, Marjolein Holster.

Zittend v.l.n.r.: Lizet van Oort, Annemieke Goldberg, Jamie van Dijk, Michelle van der Poel, Laura Deunhouwer, Angela.

Ouderbijdrage

Als school vragen we aan alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage van € 58,00 per leerling.

Deze bijdrage is vrijwillig, uw bijdrage wordt gebruikt om alle extra’s voor uw kind te kunnen bekostigen. Denkt u eens aan het sinterklaasfeest, het sinterklaascadeautje, het kerstfeest, het paasfeest, de sportdagen, de projecten en de schoolreis. Om deze evenementen te kunnen betalen vragen wij van u de ouderbijdrage. Zonder de ouderbijdrage zouden deze activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk zijn.

De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. Op de eerste vergadering van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen en wordt de begroting besproken en vastgesteld. Belangstellende ouders worden hiervoor uitgenodigd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. Formeel is de directeur eindverantwoordelijk. Hij/Zij heeft de ouderraad een mandaat gegeven om de ouderbijdragen te beheren.

Wij kunnen ons voorstellen dat het betalen van de ouderbijdrage financieel niet altijd even goed uitkomt. Hieronder ziet u mogelijkheden hoe het eventueel anders kan:

  • Wilt u het bedrag liever contant (in delen) betalen, dan kan dat natuurlijk ook. Wilt u het geld dan in een afgesloten envelop met voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en) op de envelop vermelden. De envelop kunt u afgeven aan Jacco Schuijer, de leerkracht van uw kind of aan Andre van de Velde (penningmeester OR). U krijgt dan een ontvangst bevestiging.
  • Daarnaast maken wij u er op attent dat mensen met een minimum inkomen een beroep kunnen doen op het Maatschappelijk Participatiefonds van de gemeente Ridderkerk. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de website van de gemeente of afhalen bij het gemeentehuis.

U kunt krijgt via social schools een link om de ouderbijdrage te betalen.